Înființare firmă – Ce trebuie să știi:

Societatea cu răspundere limitată (S.R.L.) este cea mai des folosită dar și cea mai răspândită formă juridică în România. O societate cu răspundere limitată poate fi constituită de unul sau mai mulți asociați, numărul maxim fiind de 50 de persoane fizice / juridice.

Acte minime necesare – înființare firmă

 • 3 (trei) variante de denumire – recomandabil cât mai complexe;
 • Carte de identitate asociat(i) / administrator(i);
 • Copie de pe dovada dreptului de proprietate asupra spatiului unde va fi stabilit sediul social (exemple – contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, certificat de moștenitor ș.a).

Costuri adiționale, ocazionate cu înființarea societății

 • Capitalul social: minimum 200 LEI
 • Declarațiile notariale (asociat / administrator) –
 • Specimenul de semnătură
 • Procură de reprezentare, pentru depunerea și ridicarea documentelor
  • Costurile notariale variază, fiind de aproximativ 200-250 LEI

**În tarifele noastre nu sunt incluse prețurile de mai sus.

Înființare firmă – simplu și rapid

Procedură și pași de urmat

În urma discuțiilor preliminare se va încheia un contract de prestări servicii între IMR Experts și dumneavoastră, ulterior îl vom trimite pe email, împreună cu factura de avans. După dovada achitării avansului sau, dacă se dorește din partea clientului, a tarifului integral, vom parcurge următorii pași:

 1. Ne trimiteți denumirile, în ordinea preferințelor, pentru a face rezervarea;
 2. Redactăm toate documentele necesare (actul constitutiv, contractul de comodat etc.);
 3. Se vor face, de către asociați, declarațiile notariale, în baza rezervării denumirii;
 4. Se depune capitalul social la bancă (acte necesare – CI-ul în original, rezervarea denumirii și actul constitutiv);
 5. Stabilim o întalnire pentru a ne înmâna documentele solicitate (declarațiile notariale, foaia de vărsământ de la bancă, copia actului de proprietate unde va fi stabilit sediul social);
 6. Depunem dosarul și ridicăm documentele originale, emise de Registrul Comerțului;
 7. Stabilim o nouă întâlnire pentru a vă preda documentele.

În funcție de particularități, vă putem solicita documente suplimentare în vederea depunerii, în mod corect și complet, dosarului la Registrul Comerțului.

Exista și posibilitatea de a lucra exclusiv online, toată comunicarea și transmiterea documentelor (mai puțin documentele originale emise de ONRC) urmând a fi făcute prin intermediul email-ului.

Pentru înființare firmă cu un singur asociat, având sediul social în București sau Ilfov, tariful este de 400 LEI, taxele de la Registrul Comerțului, onorariul și deplasarea (dacă este cazul) fiind incluse.

Pentru înființarea unei SRL cu mai mulți asociati, în funcție de numărul / naționalitatea / tipul acestora, se va adăuga, la prețul pentru SRL cu un singur asociat:

 • 50 LEI – pentru fiecare asociat în plus, dacă este persoană fizică;
 • 100 LEI – pentru fiecare asociat în plus, dacă este persoană juridică;
 • 200 LEI – pentru fiecare asociat în plus, pentru cetățenii străini – persoane fizice și / sau juridice.

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la numărul de telefon +40 745 91 46 19 sau accesând pagina noastră de contact (click AICI).