Servicii si tarife

ÎNFIINȚĂRI

DENUMIRE SERVICIUTARIF
Societate cu răspundere limitată (SRL) cu asociat unic320 LEI
Societate cu răspundere limitată-debutant (SRL-D) 190 LEI
Persoană fizică autorizată (PFA)190 LEI
Intreprindere Individuală (II)190 LEI
Intreprindere familială (IF)190 LEI
ONG (Asociație/Fundație)1200 LEI

∗IMPORTANT!

Pentru înființarea unei SRL cu mai mulți asociati, în funcție de numărul/naționalitatea/tipul acestora, se va adauga la prețul pentru SRL cu asociat unic: 50 LEI – pentru fiecare asociat în plus, dacă este persoană fizică; 100 LEI – pentru fiecare asociat în plus, dacă este persoană juridică; 200 LEI – pentru fiecare asociat în plus, pentru cetățenii străini – persoane fizice și/sau juridice.

→  Tarifele exprimate sunt finale, valabile pentru București și Ilfov, fiind incluse atât taxele de la Registrul Comerțului cât și onorariul.
→  Pentru înființările în alte județe se adaugă o taxă suplimentară de 100 LEI.
→  Tariful pentru înființările ONG-urilor în alte județe este 1800 LEI.
→  Tarifele afișate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă pe site.

MENȚIUNI / MODIFICĂRI

DENUMIRE SERVICIUTARIF
Autorizare activități – sediul social/punct(e) de lucru/terți190 LEI
Actualizare date de identificare asociat(i)/administrator(i) 190 LEI
Cesiune indirectă (2 etape)1050 LEI
Cesiune directă cu includere asociat580 LEI
Cesiune internă cu/fără excludere asociat390 LEI
Deschidere sau închidere punct de lucru190 LEI
Extindere obiect secundar de activitate cu/fără autorizare – Hot. AGA cu maximum 2000 de caractere370 LEI
Extindere obiect de activitate cu/fără autorizare – PFA190 LEI
Majorare/reducere capital social370 LEI
Modificări in cadrul ONG-urilor700 LEI
Numire administrator430 LEI
Prelungirea duratei de funcționare370 LEI
Prelungire mandat administrator370 LEI
Prelungire sediu social/punct de lucru190 LEI
Radiere obiect secundar de activitate – Hot. AGA cu maximum 2000 de caractere370 LEI
Radiere obiect de secundar de activitate – PFA190 LEI
Recodificare (actualizare) obiect de activitate cf. cod CAEN Rev. 2190 LEI
Revocare și numire administrator420 LEI
Schimbare obiect principal de activitate - SRL/SRL-D380 LEI
Schimbare obiect principal de activitate - PFA190 LEI
Schimbare denumire societate370 LEI
Schimbare formă juridică370 LEI
Schimbare sediu profesional PFA/II/IF (în același județ)190 LEI
Schimbare sediu social SRL/SRL-D (în același județ)370 LEI
Schimbare sediu social din București/Ilfov în alt județ470 LEI
Suspendarea/reluarea activității - SRL/SRL-D370 LEI
Suspendarea/reluarea activității - PFA190 LEI

∗IMPORTANT!

→  Pentru societățile cu mai mulți asociați se adaugă suma de 50 LEI pentru fiecare asociat în plus, reprezentând taxe de publicare în Monitorul Oficial per număr de caractere al Hotărârii AGA.
→  Tarifele exprimate sunt finale, valabile pentru București și Ilfov, fiind incluse atât taxele de la Registrul Comerțului cât și onorariul.
→  Pentru dosarele în alte județe se adaugă suma de 100 LEI.
→  Tarifele afișate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă pe site.


RADIERE VOLUNTARĂ (DIZOLVARE ȘI LICHIDARE)

DENUMIRE SERVICIUTARIF
Radiere SRL/SRL-D480 LEI
Radiere PFA/II/IF200 LEI

∗IMPORTANT!

→  La SRL-D se vor achita, separat, și taxele de înființare (aprox. 435 LEI – în funcție de data înființării).
→  Pentru societățile care au mai mulți asociați se adaugă suma de 50 LEI pentru fiecare asociat în plus, reprezentând taxe de publicare în Monitorul Oficial per număr de caractere al Hotărârii AGA.
→  Tarifele exprimate sunt finale, valabile pentru București și Ilfov, fiind incluse atât taxele de la Registrul Comerțului cât și onorariul.
→  Pentru dosarele în alte județe se adaugă suma de 100 LEI.
→  Tarifele afișate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă pe site.


SERVICII CONEXE

DENUMIRE SERVICIUTARIF
Redactare act constitutiv100 LEI
Redactare decizie asociat unic/hotărâre AGA50 LEI
Redactare act adițional50 LEI
Redactare contract de comodat pentru sediu social/punct de lucru50 LEI
Înregistrare marcă OSIM600 LEI

∗IMPORTANT!

→  Fiecare document redactat se va remite în 3 exemplare.
→  Tariful exprimat pentru înregistrarea mărcii este onorariul, acestuia adaugându-i-se taxele aferente percepute de către OSIM, în funcție de particularitățile fiecărei mărci în parte.
→  Tarifele afișate pot suferi modificări fără o notificare prealabilă pe site.